Η παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης συνεπάγεται υποχρεώσεις που οφείλουν οι κάτοχοι σχετικής άδειας να εκπληρώνουν. Με αφορμή το γεγονός ότι, οι πληροφορίες που έρχονται στα Piperata.gr λένε πως, οι Vodafone και Wind δεν φέρονται να έχουν εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις τους, ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής, κατέθεσε σχετική «καυτή» επίκαιρη ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής.

…διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Ειδικότερα, ο Νίκος Νικολόπουλος ζητεί να πληροφορηθεί, όπως και ο τελευταίος φορολογούμενος πολίτης, ποια είναι τα ποσά που έχουν καταβάλει Vodafone TV και Wind TV για να εκπέμπουν διαδικτυακό πρόγραμμα.

Ας σημειωθεί ότι, είχε προηγηθεί κι άλλη σχετική ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου προς το Νίκο Παππά και, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής είχε απαντήσει:

«Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καταβάλλει εφάπαξ για την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ ανά περίπτωση, οικονομικό αντάλλαγμα ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι ένα (44.021) ευρώ για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες του συνολικού σε ημερήσια βάση χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (8.804) ευρώ για τον αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, όπως οι χρόνοι προσδιορίζονται στην άδεια του άρθρου 7 του ν. 2644/1998 (Α 233) ή την έγκριση περιεχομένου από το ΕΣΡ. Το σχετικό ποσό καταλογίζεται με πράξη του ΕΣΡ, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας ή της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ».

Στην επίκαιρη ερώτησή του, τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής επανέρχεται και ζητά απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς σε δύο συγκεκριμένα και σαφή ερωτήματα. Ήτοι:

1. Ο κάθε πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών πόσα έχει καταβάλλει εφάπαξ για την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ ανά περίπτωση και για τον αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, ποιο είναι το ποσό που καταλογίζεται με πράξη του ΕΣΡ, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας ή της έγκρισης περιεχομένου από το ΕΣΡ;

2. Ποια είναι τα ποσά που έχουν καταβάλει η Vodafone TV και η Wind TV για την ανάπτυξη υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης;