Ανάσα σε χιλιάδες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που είχαν πάρει σε ελβετικό φράγκο από τις ελληνικές τράπεζες, δίνει εισαγγελική πρόταση, η οποία «κατακεραυνώνει» τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

…διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής, επικαλούμενος την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή ενημέρωση, ώστε να μπορούν να παίρνουν συνετές αποφάσεις, ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια σε συνάλλαγμα, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος μίας σοβαρής υποτίμησης του εγχώριου έναντι του ξένου νομίσματος.

Με το σκεπτικό αυτό, λοιπόν, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου να γίνει δεκτή η αναίρεση δανειολήπτριας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήρια για το δάνειο που είχε πάρει πριν από 11 χρόνια σε ελβετικά φράγκα, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι στη συνέχεια με τις αλλαγές στις ισοτιμίες των νομισμάτων θα εκτοξευόταν, εμποδίζοντάς την ουσιαστικά να το αποπληρώσει.

Μετά από προτροπή μάλιστα των υπαλλήλων της τράπεζας, λόγω του χαμηλού επιτοκίου, η προσφεύγουσα είχε λάβει το 2007 δάνειο ύψους 243.225 ελβετικών φράγκων (150.000 ευρώ), το οποίο το 2015, μετά τις αλλαγές στην ισοτιμία, μεταξύ ευρώ και φράγκου, ανήλθε στα 239.041 ευρώ!

Έτσι, η ενάγουσα ζητεί να κριθεί άκυρος ως καταχρηστικός, ο όρος της δανειακής συμβάσεως σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο), με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε ευρώ, με βάση την ισοτιμία αυτού προς το ξένο νόμισμα κατά τον χρόνο πληρωμής.

Και επιπλέον, ζητεί να αναγνωρισθεί, ως μόνη ισχύουσα ρήτρα μετατροπής σε ευρώ του οφειλομένου στο ξένο νόμισμα ποσού, η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων, που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμιεύσεως του ποσού που χορηγήθηκε από την τράπεζα.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, η τράπεζα πρέπει να εκθέτει τις δυνητικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τους κινδύνους που περικλείει η σύναψη δανείου σε ξένο νόμισμα και τούτο διότι ο καταναλωτής πρέπει να έχει πράγματι την ευκαιρία και τη δυνατότητα να λάβει γνώση όλων των ρητρών της σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι τα δάνεια που έχουν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο υπολογίζεται ότι φθάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δάνεια τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω της… «εκτόξευσης» τους! Ωστόσο, μία θετική απόφαση του Αρείου Πάγου στην περίπτωση αυτή, θα αποτελέσει νομολογία για τους δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες και θα τους επιτρέψει να μπορέσουν να ρυθμίσουν και να εξοφλήσουν τα δάνειά τους.


Ακολούθησε μας στο Instagram και ζήστε μια μοναδική εμπειρία!


Τα ΠΙΠΕΡΑΤΑ παρασκήνια που είναι διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη… είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα ΠΙΠΕΡΑΤΑ δεν φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή του, αναρτώνται από τη δημοσιογραφική ομάδα της RP Media Hellas ή υπογράφονται από το συντάκτη τους.