Η 11η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Επικύρωση πρακτικών 15ης Ειδικής, 16ης Τακτικής, 17ης Ειδικής ,18ης Τακτικής & 19ης Ειδικής Συνεδρίασης έτους 2018:

Θέμα 1ο: Β΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές. 

 Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης έγκρισης σύμβασης παραχώρησης χρήσης ιδιόκτητου περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού ( ΝΙΕΘ) στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

Θέμα 3ο: Ορθή επανάληψη της με αρ. 349/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων Τροποποίησης-Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων».

Θέμα 4ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ( Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 5ο: Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Αποδοχή για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 Θέμα 6ο: Επιχορήγηση Συλλόγου Κυκλαδιτών & Φίλων Νέας Πεντέλης.

Θέμα 7ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων ΝΠΔΔΟργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης έτους 2019.

Θέμα 8ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης.


Κάντε μας follow στο Twitter για να μην χάσετε καμία πιπεράτη είδηση!


Ακολούθησε μας στο Instagram και ζήστε μια μοναδική εμπειρία!


Τα ΠΙΠΕΡΑΤΑ παρασκήνια που είναι διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη… είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα ΠΙΠΕΡΑΤΑ δεν φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή του, αναρτώνται από τη δημοσιογραφική ομάδα της RP Media Hellas ή υπογράφονται από το συντάκτη τους.