Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πανδημία και εξωστρέφεια | piperata.gr Skip to main content
Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πανδημία και εξωστρέφεια

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πανδημία και εξωστρέφεια

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παγκόσμια πανδημία και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού, έχουν επηρεάσει αρνητικά την πορεία των ελληνικών εξαγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το Μάιο του 2020 η συνολική μείωση των εξαγωγών έφθασε στο 32,7%. Οι κλάδοι που άντεξαν στην πίεση, ενισχύοντας μάλιστα τις επιδόσεις τους στο πρώτο πεντάμηνο του 2020 ήταν τα τρόφιμα και τα χημικά, ωστόσο ήταν σημαντική η κάμψη στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς και πρώτων υλών.

 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος* 

 

Για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης, είναι προφανώς απαραίτητη η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων υποστήριξης των εξαγωγέων, με έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας, στην έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο και σε σημαντικές αγορές, καθώς και στην αξιοποίηση νέων εργαλείων προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

 

Παράλληλα, όμως, η πανδημία αναδεικνύει την ανάγκη να επανεξεταστεί το αναπτυξιακό μείγμα της ελληνικής οικονομίας. Η φετινή «καθίζηση» στην τουριστική κίνηση – αλλά και οι αλλαγές που ενδεχομένως να επιφέρει η κρίση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο στον τομέα των ταξιδιών – δείχνει ότι ο τουρισμός, αν και παραμένει μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα, δεν μπορεί να αποτελεί «μονοκαλλιέργεια» στον τομέα της εξωστρέφειας. Γι’ αυτό και η επανεκκίνηση μετά την κρίση, είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με τη μετάβαση σε ένα μοντέλο εστιασμένο περισσότερο στην παραγωγή και τις εξαγωγές αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Η προσπάθεια αυτή περνά απαραίτητα από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δομικών αδυναμιών, όπως είναι η κατακερματισμένη παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας, η υστέρηση των Μικρομεσαίων και κυρίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε όρους παραγωγικότητας και εξωστρέφειας, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και η υστέρηση των ελληνικών εξαγωγών σε σύνθετα προϊόντα, με μεσαία και υψηλή τεχνολογική αξία και διαφοροποίηση.

 

Για την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων, θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να διατεθούν πόροι και να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, την ανάδειξη νέων εξωστρεφών κλάδων, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου των ελληνικών προϊόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των ευρύτερων συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως όσον αφορά τη αποκατάσταση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, την περαιτέρω μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, την επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής υποδομής κ.ά.

 

Η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές εξαγωγές μπορούν να βγουν ισχυρότερες από αυτή την κρίση. Είναι τώρα ανάγκη να στηριχθούν οι εξωστρεφείς δυνάμεις της χώρας, αλλά και να επιταχυνθεί η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, με αιχμή μια ανταγωνιστική εγχώρια παραγωγή.

 

* Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αρθρογράφος του PIPERATA.GRAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV