Διαφήμιση

Για να διαφημιστείτε στα ΠΙΠΕΡΑΤΑ …διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τιμοκατάλογο διαφήμισης στο web site www.Piperata.gr του έτους 2018 επικοινωνήστε με την RP Media Group Services LTD.

Ανακαλύψτε τις νέες ιδέες και δυνατότητες συνεργασίας που παρέχουμε σε όλα τα web sites του ομίλου μας. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό τμήμα.

Τηλ. Κέντρο (Ελλάδα) – Tel: +30 211 1821443

Τηλ. Κέντρο (Κύπρος) – Tel: +357 22 315627 & +357 22 515700
Fax Γραμματείας Διαφημίσεων (Κύπρος): +357 22 517713
e-mail: marketing@rpmedia.eu