Επέκταση του σχεδίου κατά της διαφθοράς ζητά από την Γαλλία η Greco - Στο στόχαστρο το γραφείο του Μακρόν | piperata.gr Skip to main content

Επέκταση του σχεδίου κατά της διαφθοράς ζητά από την Γαλλία η Greco - Στο στόχαστρο το γραφείο του Μακρόν

Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του σχεδίου κατά της διαφθοράς ζητά η Greco από την Γαλλία, καλώντας τις αρχές να καλύψουν και το ιδιωτικό γραφείο του Μακρόν.

Σε μια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα, η GRECO, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τη Γαλλία να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου για την πρόληψη της διαφθοράς τόσο στην εκτελεστική εξουσία (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί, μέλη του ιδιωτικού γραφείου και ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι) όσο και στην Εθνική Αστυνομία και την Εθνική Χωροφυλακή.

Στην έκθεση σημειώνεται ακόμη ότι, ενώ είναι καλό που υιοθετήθηκε πρόσφατα ένα πολυετές σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πρόληψή της στα υπουργεία, καλούνται οι γαλλικές Αρχές να επεκτείνουν το σχέδιο για να καλύψουν και το Ιδιωτικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, διευκρινίζεται, οι κώδικες δεοντολογίας, που πρέπει να υιοθετηθούν από τα υπουργεία και ο Χάρτης δεοντολογίας του ιδιωτικού γραφείου του Προέδρου, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ίδιες απαιτήσεις όσον αφορά στην ακεραιότητα και τις κυρώσεις για παραβάσεις που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων.

Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και τόκων που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πρέπει να εξεταστούν κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως συμβαίνει με τα μέλη της κυβέρνησης

Παρόλο που στην έκθεση σημειώνονται θετικές νομοθετικές εξελίξεις, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια ζωή και της ακεραιότητας στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία της Ανωτάτης Αρχής Διαφάνειας στη Δημόσια Ζωή, της Γαλλικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και της Εθνικής Οικονομικής Εισαγγελίας, υπογραμμίζεται η ύπαρξη ορισμένων γκρίζων περιοχών, όπου απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

Τονίζεται, επίσης, το γεγονός ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια, όσον αφορά στις επαφές μεταξύ εκτελεστικών οργάνων και ομάδων συμφερόντων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τελευταίοι στη λήψη αποφάσεων. Επομένως, τα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πρέπει να ενημερώνουν δημοσίως και τακτικά σχετικά με τις συναντήσεις τους με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και τα θέματα που συζητούνται. Όσον αφορά στο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, το οποίο εξετάζει τους υπουργούς για ποινικά αδικήματα που διαπράττονται κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους και τα μισά από τα μέλη τους είναι βουλευτές, η έκθεση ζητεί να υποβάλλονται αυτές οι υποθέσεις διαφθοράς σε διαφορετικό δικαστήριο, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

Όσον αφορά στην Εθνική Αστυνομία και την Εθνική Χωροφυλακή, η έκθεση ζητεί την κατάρτιση περιεκτικής στρατηγικής για την πρόληψη της διαφθοράς. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο έλεγχος ασφαλείας όχι μόνο κατά την πρόσληψη αλλά και καθ 'όλη τη σταδιοδρομία των αξιωματικών επιβολής του νόμου, ώστε να λαμβάνονται υπ' όψιν τυχόν μεταβολές της προσωπικής τους κατάστασης που μπορεί να τους καταστήσουν πιο ευάλωτους σε κινδύνους διαφθοράς.

Τέλος, όπως συμπεραίνεται στην έκθεση, ενώ η εισαγωγή της νομοθεσίας για τους καταγγέλλοντες είναι ευπρόσδεκτη, η πρακτική έχει δείξει ότι η εφαρμογή της είναι πολύπλοκη και όχι πλήρως αποτελεσματική.

Πηγή: zougla.grAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV